Guvernanța

Primul manual de guvernanță publicat în România

Guvernanţa este o introducere uşor de citit a unui concept din ce în ce mai important din ştiinţele politice. Ea oferă o abordare clară asupra modului în care acest concept a fost folosit în sub-câmpurile administraţiei publice şi politicilor publice, în relaţiile internaţionale, studiile europene şi politicile comparate. Nu există vreo definiţie universal şi unanim acceptată a „guvernanţei”. Aceasta rămâne o teorie evazivă, definită şi conceptualizată în diverse maniere. Anne Mette Kjær ghidează cititorul printre dezbaterile teoretice cheie care au dus la diverse interpretări ale guvernanţei. Utilizând o mulţime de exemple empirice pentru a-şi ilustra argumentele, autoarea explorează felul în care guvernanţa a fost utilizată în diferite feluri pentru a descrie schimbările politice din lumea modernă. Ea cântăreşte argumentele pro şi contra asupra guvernanţei ca instrument analitic şi continuă cu o discuţie asupra Băncii Mondiale ca organizaţie internaţională care are ca scop promovarea „bunei guvernanţe” în ţările sărace de pe mapamond. Acesta este primul manual care oferă o evaluare adecvată a dezbaterilor actuale în jurul conceptului de guvernanţă şi o resursă valoroasă pentru studenţii în ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi politici publice.